• 01.07.2021
  • Inne

Nagroda AgroBioTop

Nagroda AgroBioTop

W imieniu organizatorów Nagrody AgroBioTop zapraszamy do zgłaszania kandydatur do tego ważnego wyróżnienia.

Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcie z zakresu biotechnologii przyczyniło się do rozwoju nauk rolniczych i wnosi wybitny wkład w rozwój rolnictwa.

W edycji 2021 w sposób szczególny premiowane będą osiągnięcia, przyczyniające się lub mogące się przyczynić do realizacji idei rolnictwa zrównoważonego. 

 

Kandydatami do AgroBioTop - i nagrody pieniężnej 5 000 Euro - mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci.

Kandydatury można zgłaszać do 18 września br.

Informacje o konkursie znajdują się na stronie www Komitetu Biotechnologii PAN

Przeczytaj więcej