Współpraca z Pracodawcami

Współpraca Pracodawców z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej
Katalog działań w roku akademickim 2021/2022
Działania zdalne i stacjonarne

Katalog w wersji pdf.

Szanowni Pracodawcy,

w roku akademickim 2021/2022 Biuro Karier Politechniki Warszawskiej proponuje Państwu udział w wydarzeniach i projektach, które realizowane będą w formule zdalnej (online) lub stacjonarnej.

Naszym głównym celem pozostaje wsparcie studentów i absolwentów podczas startu i rozwoju ich kariery zawodowej. Działania w tym obszarze nie będą pełne bez udziału Pracodawców. To Państwo bowiem najlepiej wiecie jakie są aktualne potrzeby rynku pracy w obszarze wiedzy i kompetencji.

W katalogu przedstawiamy zakres działań, do realizacji których zapraszamy Pracodawców.

 

Szczegółowe opisy projektów w dalszej części katalogu.

 


 

   
 


PORTAL BIURA KARIER POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ www.bk.pw.edu.pl  online/bezpłatne/płatne

FUNKCJONALNOŚCI:

bezpłatne

 • publikacja ofert pracy/praktyk/staży;
 • zakładka Aktualności - publikacja informacji na temat programów stażowych, konkursów, akcji organizowanych przez pracodawcę;
 • wizytówka pracodawcy na portalu Biura Karier PW na platformie rekrutacyjnej Career Center – stała prezentacja pracodawcy; kryterium dostępu to aktywna umowa pracodawcy
  z minimum jednym Wydziałem PW w zakresie organizacji obowiązkowych praktyk studenckich

płatne

 • baner reklamowy (rotacyjny) na wybranych podstronach w portalu bk.pw.edu.pl (Pracodawca samodzielnie tworzy projekt/materiał);
 • e-plakat w Career Center na portalu bk.pw.edu.pl w sekcji Wydarzenia;
 • artykuł zamieszczony na Career Center na portalu bk.pw.edu.pl w sekcji „Centrum Wiedzy” – z możliwością pozycjonowania (kolejność pokazywania się tekstów);
 • stworzenie wydarzenia rekrutacyjnego + CV kandydatów.

Wybrane informacje z zakładki Aktualności rozsyłamy w każdy poniedziałek w Newsletterze. Prowadzone przez nas sondaże wskazują na jego wysoką skuteczność promocyjną.

Tekst, który chcieliby Państwo opublikować, należy przesłać na adres biurokarier@pw.edu.pl  Zapraszamy do rejestracji na portalu www.bk.pw.edu.pl w Strefie Pracodawcy.

 


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, NEWSLETTER
online/płatne

KONKURS DLA STUDENTÓW (KAMPANIA PROMOCYJNA) - Akcja promocyjna na profilu Biura Karier PW w serwisie Facebook mająca na celu wypromowanie konkursu zaprojektowanego przez pracodawcę.

POST NA PROFILU BK PW NA FACEBOOKU PROMUJĄCY PRACODAWCĘ/PROJEKT REKRUTACYJNY LUB/I WIZERUNKOWY - Post przygotowany przez pracodawcę opublikowany przez Biuro Karier PW i polecony współpracującym organizacjom studenckim i kołom naukowym oraz Wydziałom PW aktywnym w serwisie Facebook. Uwaga: obowiązuje ograniczenie w miesiącu do 1 posta od jednego pracodawcy / 5 postów na miesiąc łącznie.

ZAMIESZCZENIE INFORMACJI W NEWSLETTERZE BIURA KARIER PW DO STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW - W poniedziałkowym newsletterze skierowanym do studentów i absolwentów zarejestrowanych w portalu Biura Karier PW istnieje możliwość umieszczenia dodatkowego przekazu ze strony Pracodawców.

Materiały, które chcieliby Państwo opublikować, należy przesłać na adres biurokarier@pw.edu.pl
Kontakt w sprawie szczegółów współpracy: 22 234 63 67.

 


BEZPOŚREDNIE SPOTKANIA ZE STUDENTAMI I ABSOLWENTAMI

AKCELERATOR KARIERY
stacjonarnie/online/bezpłatne

To wydarzenia organizowane dla poszczególnych wydziałów/kierunków (warsztaty, symulacje, spotkania) z obszaru kompetencji przyszłości. Dzieląc się wiedzą, mają Państwo okazję poznać najbardziej zaangażowanych studentów i absolwentów naszej uczelni. Kameralna atmosfera wydarzeń umożliwi nawiązanie relacji z uczestnikami.

Zapraszamy Państwa w roli ekspertów do realizacji warsztatów/spotkań/symulacji z zakresu:

 • Wystąpienia publiczne          
 • Video interview         
 • Myślenie krytyczne   
 • Scrum
 • Agile
 • Block Chain   
 • Machine Learning     
 • Nawyki sukcesu

Powyższe punkty nie są gotowymi tematami wydarzeń, określają jedynie ich obszar tematyczny.

Pracodawców zainteresowanych udziałem w Akceleratorze Kariery prosimy o kontakt z Biurem Karier PW i przedstawienie tematu wydarzenia. Kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

WARSZTATY/WYKŁADY/PRELEKCJE realizowane poza Akceleratorem Kariery
stacjonarnie/online/bezpłatne/płatne

Wydarzenia, dzięki którym możliwe jest podzielenie się ze studentami wiedzą płynącą z praktyki, prezentacja firmy jako pracodawcy, jak również rozpoczęcie procesu „wyławiania talentów”. Wydarzenie takie może zostać oparte na rozwiązywaniu case study, być warsztatem z kluczowych umiejętności pracowniczych lub klasycznym wykładem w temacie wybranej sfery funkcjonowania Państwa firmy (np. stosowanych technologii, używanych rozwiązań, sposobu zarządzania). Biuro Karier jako organizator, zajmuje się rezerwacją sali oraz podstawowego sprzętu, promocją wydarzenia wśród studentów i zapisami na spotkanie.

Aby zorganizować wydarzenie należy skontaktować się z Biurem Karier minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem aktywności. Kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

BUSINESS NETWORKING DAY
stacjonarnie/online/bezpłatne

Wydarzenie kierowane do studentów określonego Wydziału bądź studentów jednego kierunku, studiujących na różnych Wydziałach. W pierwszej połowie dnia odbywa się gra networkingowa, umożliwiająca studentom poznanie firmy. Grze towarzyszy losowanie nagród. W drugiej połowie dnia odbywa się spotkanie władz i pracowników Wydziału, a także przedstawicieli wybranych organizacji studenckich, w czasie którego prowadzona jest dyskusja dotycząca sytuacji w branży, oczekiwań pracodawców wobec przyszłych kandydatów do pracy, możliwości prowadzenia wspólnych projektów itp.

Szczegółowa oferta dotycząca zbliżających się edycji BND będzie przekazywana wyłącznie kilku pracodawcom, którzy profilem działalności będą pasować do profilu kandydatów z danego Wydziału. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt: biurokarier@pw.edu.pl

 

MEET UP’y
stacjonarnie/bezpłatne

Na spotkaniach pracodawcy mają szansę usłyszeć o studenckich projektach, zadać pytanie zespołom projektowym, ocenić atrakcyjność działań studentów pod kątem biznesowym i zadecydować czy włączyć się w realizację. Planujemy dwie odsłony MEET UP’ów: jedna to spotkanie z wyselekcjonowanymi organizacjami studenckimi poszukującymi wsparcia ze strony biznesu, druga ma na celu zapoznanie studentów kierunków, którzy na rynku pracy będą ze sobą ściśle współpracować – we współpracy z firmami z branż komplementarnych, związanych z profilami studentów.

Aby zgłosić zainteresowanie udziałem w wydarzeniu należy skontaktować się z Biurem Karier PW. Kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

SYMULACJA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
stacjonarnie/online/płatne

To świetna okazja do tego, by przedstawiciel działu HR podzielił się wiedzą specjalistyczną, prowadząc symulację rozmowy kwalifikacyjnej ze studentem w obecności obserwatorów (innych studentów).

Pracodawca określa oczekiwania i wymagania wobec kandydatów. Biuro Karier PW prowadzi zapisy grupy obserwatorów (do kilkunastu studentów) oraz przyjmuje zgłoszenia od 3-4 kandydatów, którzy przejdą przez symulację rozmowy kwalifikacyjnej. Zainteresowanie organizacją wydarzenia należy zgłaszać telefonicznie bądź mailowo: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

WIZYTY STUDENTÓW W PAŃSTWA FIRMIE/INSTYTUCJI
stacjonarnie/online/bezpłatne

Mają na celu przedstawienie potencjalnego miejsca pracy (biur, hal produkcyjnych, placu budowy); mogą wiązać się z przeprowadzeniem szkolenia, ogłoszeniem prowadzonych procesów rekrutacyjnych itp. Zadaniem BK w przypadku wizyty studentów u Pracodawcy byłaby promocja wydarzenia oraz prowadzenie zapisów. W przypadku spotkania w firmie/instytucji pomocne byłoby również zorganizowanie środków transportu dla studentów (wynajęty autokar lub wskazanie na transport publiczny).

Pracodawca przedstawia program wizyty do konsultacji z Biurem Karier PW. Ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo studentom PW przebywającym na terenie przedsiębiorstwa/instytucji podczas wydarzenia. Zainteresowanie organizacją wizyty studyjnej należy zgłaszać telefonicznie bądź mailowo: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.

 

JOB SHADOWING stacjonarnie/bezpłatne, czyli podążanie studenta za Państwa pracownikiem podczas realizowania przez niego zadań w miejscu pracy. Student staje się „cieniem” specjalisty, obserwuje pracę na danym stanowisku, poznaje firmę/instytucję od wewnątrz.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier w celu określenia programu Job Shadowing w Państwa firmie/instytucji. Prosimy o ustalenie ilu pracowników i z jakich działów będzie mogło wziąć udział w projekcie. Terminy oraz zasady rekrutacji uczestników ustalane są z Biurem Karier PW: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.


SPOTKANIA DEDYKOWANE STUDENTOM OBCOKRAJOWCOM ANGLOJĘZYCZNYM  (bez znajomości języka polskiego) szkolenie, webinar, sesja Q&A, wizyta studentów w firmie/instytucji (Dzień Otwarty / wizyta studyjna)
stacjonarnie/online/bezpłatne

Zapraszamy do kooperacji pracodawców otwartych na kandydatów obcokrajowców nieposługujących się językiem polskim. Warto dotrzeć do anglojęzycznych studentów
i absolwentów Politechniki Warszawskiej planującym karierę zawodową na polskim rynku pracy. Proponujemy Państwu wybrane formy nawiązania relacji z tą grupą kandydatów. Do kontaktu zapraszamy firmy i instytucje, których środowiska pracy umożliwiają komunikację w języku angielskim.

WAŻNE: Obcokrajowcy, którzy studiują lub ukończyli w polskiej uczelni studia stacjonarne
(w tym stacjonarne studia doktoranckie), nie potrzebują zezwolenia na pracę w Polsce bez względu na kraj swojego pochodzenia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie uprawnień do legalnego pobytu na terenie Polski.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 

Pracodawców zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Karier PW
i przedstawienie tematu wydarzenia.
Kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.


PROGRAM MENTORINGOWY
stacjonarnie/online/bezpłatne

Założeniem projektu jest zbudowanie partnerskiej relacji między Mentorem (pracownikiem z min. 5-letnim doświadczeniem zawodowym) oraz Mentee (studentem /studentką Politechniki Warszawskiej min. 2 roku studiów).

Program zakłada dzielenie się praktyczną wiedzą poprzez regularne spotkania między stronami (min. 4) oraz (jeśli jest to możliwe)  zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania w formie Job Shadowing - po to, by wspierać studentów Uczelni w świadomym rozwoju zawodowym.

Dla osób, które chciałyby wcielić się w rolę Mentora przewidziane są szkolenia z narzędzi coachingowo-mentorskich, sesje coachingowe, superwizja i coaching grupowy. Dla pracodawców udział w Programie Mentoringowym będzie okazją do rozwijania employer brandingu i wzrostu rozpoznawalności marki.

Uwaga, to projekt długofalowy. Przy zgłaszaniu chęci uczestnictwa Państwa pracownika w roli Mentora prosimy o umożliwienie mu realizacji spotkań z Mentee w ramach godzin pracy. Do pełnienia roli Mentorów w pierwszej kolejności będziemy zapraszać absolwentów PW. Zainteresowanie udziałem w Programie Mentoringowym należy zgłaszać telefonicznie bądź mailowo: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.


OBECNOŚĆ WIZERUNKOWA I PROMOCYJNA W SIEDZIBIE BK PW ORAZ PODCZAS WYDARZEŃ BK PW
stacjonarnie/online/płatne

PARTNER WYDARZENIA REALIZOWANEGO PRZEZ BK PW – to możliwość zaistnienia pracodawcy w ramach wsparcia organizacyjnego, promocyjnego, wizerunkowego. Świadczenia dla partnera to promocja w ramach kampanii poprzedzającej konkretne wydarzenie/projekt oraz możliwość udziału w imprezie (zakres do ustalenia).

ROLL-UP PROMOCYJNY W POCZEKALNI BIURA KARIER PW – promocja skierowana do studentów i absolwentów odwiedzających Biuro Karier m.in. w celu skorzystania z porady w obszarze kariery zawodowej. Poczekalnia w siedzibie BK PW to miejsce, w którym nasi goście znajdują katalogi, poradniki, ulotki, materiały pokazujące im możliwości kariery w różnych branżach. Nasze biuro jest czynne cały rok (konsultacje doradcze trwają również w okresie wakacyjnym, wolnym od standardowych zajęć na uczelni).

MATERIAŁY PROMOCYJNE DYSTRYBUOWANE W SALKACH KONSULTACYJNYCH – materiały drukowane lub/i gadżety wręczane studentom i absolwentom PW podczas licznych konsultacji z naszymi specjalistami z sekcji doradców zawodowych BK PW (około 650 konsultacji stacjonarnych rocznie).

OBECNOŚĆ FIRMY/INSTYTUCJI PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BK PW – stanowisko, stand, roll-up lub inna forma uczestniczenia pracodawcy w wydarzeniu, które organizuje i prowadzi Biuro Karier PW (np. dodatkowe stanowisko pracodawcy podczas „Latających Stolików” – doradztwa zawodowego prowadzonego przez BK PW w siedzibach wydziałów lub podczas plenerowych edycji projektu).

EKSPOZYCJA OBRANDOWANYCH LOGOTYPEM PUF, LEŻAKÓW, GADŻETÓW FIRMY/INSTYTUCJI W SIEDZIBIE BK PW – po dostarczeniu przez pracodawcę elementów z logotypem firmy/instytucji ustalane są okazje, podczas których pracownicy BK PW będą eksponować firmowe gadżety/leżaki itd.

Aby skorzystać z jednej z powyższych opcji promocyjnych należy skontaktować się z Biurem Karier minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem aktywności . Kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.


TARGI PRACY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
stacjonarnie/online/płatne

Biuro Karier wspiera promocyjnie targi pracy kierowane do studentów i absolwentów.

 • TARGI PRACY IT dla Studentów (18 listopada 2021, MiNI PW oraz 3 marca 2022)  
  Największe w Warszawie targi pracy profilowane pod kątem informatyki / matematyki / data science / elektroniki. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich studentów PW związanych z w/w profilami, w szczególności EiTI, MiNI, WE PW.
  Liczba uczestników: ~4 000
  Strona wydarzenia: www.TargiPracyIT.pl/PW Więcej informacji udziela przedstawiciel Głównego Organizatora: Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046.
  Współorganizator: Biuro Karier PW.
   
 • Stowarzyszenie Studentów BEST organizuje na Politechnice Warszawskiej dwudniowe INŻYNIERSKIE TARGI PRACY.
  Informacje o edycji planowanej na wiosnę 2022 zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Więcej informacji na temat targów: (22) 234 50 22 oraz na www.targipracy.org.pl
   
 • Katalog - XXVII TARGI PRACY I PRAKTYK DLA ELEKTRONIKÓW I INFORMATYKÓW na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej /
  18 października 2021 r.

  Z powodu epidemii XXVII Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inaugurację dystrybucji katalogu przewidujemy na dzień 18 października 2021.
  Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału EiTI i rozesłany do wszystkich studentów Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw.
  Termin zgłoszeń upływa 17 września 2021.
  Więcej informacji udziela przedstawiciel Organizatora: Dorota Myko, d.myko@elka.pw.edu.pl, tel. 22 234 70 81.
   
 • WARSZAWSKIE DNI INFORMATYKI (24, 25 marca 2022, Wydział MiNI PW)
  XIII edycja największej konferencji połączonej z giełdą pracy adresowanej do studentów, absolwentów i profesjonalistów informatyki / matematyki / data science / elektroniki całej Warszawy.
  Strona wydarzenia: www.WarszawskieDniInformatyki.pl
  Więcej informacji udziela przedstawiciel Głównego Organizatora: Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046.
   

Biuro Karier PW nie prowadzi sprzedaży stanowisk targowych. Pracodawców zainteresowanych udziałem w imprezie targowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z głównym organizatorem (dane kontaktowe podane powyżej).


PAKIET ABSOLWENCKI
stacjonarnie/płatne

Zapraszamy Państwa do partnerstwa w projekcie Pakiet Absolwencki. W 2022 roku absolwenci wybranych wydziałów otrzymają zestaw materiałów zachęcających ich do utrzymania dalszej relacji z uczelnią.

Wkład Partnera pakietu to zakup materiałów, które otrzymają absolwenci (przykładowe elementy pakietu: notes, długopis, teczka, magnes).

W ramach partnerstwa zapewniamy Państwu:

 • możliwość umieszczenia w Pakiecie Absolwenckim ulotki dotyczącej kariery/rekrutacji dedykowanej absolwentom PW
 • umieszczenie logotypu Partnera w materiale (ulotce) przygotowanym ze strony BK PW
 • wizytówkę w portalu Biura Karier PW wyróżnioną specjalnym emblematem
  na 12 miesięcy
 • miejsce dla Mentora w Programie Mentoringowym (informacje o programie
  w katalogu powyżej)

Aby wziąć udział w projekcie należy skontaktować się z Biurem Karier do 10 grudnia 2020 r. Kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.


TRADYCYJNE FORMY PROMOCJI
stacjonarnie/płatne/bezpłatne

Zapraszamy do przekazania nam ulotek informacyjnych (preferowany format A4 lub A5). Chętnie umieścimy je na naszym stojaku w Gmachu Głównym PW oraz w poczekalni w siedzibie naszego działu. Plakaty prezentowane są w Biurze Karier PW oraz w dwóch gablotach w Gmachu Głównym PW.

Dodatkowa opcja usługi płatnej obejmuje również dystrybucję materiałów w wybranych Wydziałach.

Plany przesłania ulotek lub/i plakatów należy telefonicznie/mailowo ustalić z Biurem Karier (liczba egzemplarzy, termin przekazania). Prosimy o kontakt: biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67.


WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I WIEDZY Z DORADCAMI ZAWODOWYMI BIURA KARIER PW
stacjonarnie/online/bezpłatne

Specjalistów z obszaru rekrutacji zapraszamy do współpracy z doradcami zawodowymi Biura Karier PW w celu omówienia realiów rynku pracy i oczekiwań pracodawców działających w konkretnej branży. Informacje te będą podczas konsultacji zawodowych przekazywane dalej studentom poszczególnych kierunków.

Celem doradców kariery jest aktywne wspieranie studentów i absolwentów Uczelni w sprawnym poruszaniu się po rynku pracy. W ramach indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym studenci i absolwenci PW mogą:

 • zapoznać się z procedurami selekcyjnymi stosowanymi przez pracodawców,
 • dokonać weryfikacji dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zdefiniować swoje cele zawodowe,
 • opracować plan rozwoju kariery
 • zidentyfikować swoje talenty, mocne strony, ewentualne obszary do rozwoju

Podczas zgłoszenia zainteresowania współpracą z Sekcją ds. doradztwa zawodowego Biura Karier PW prosimy podać zakres tematyczny planowanej współpracy. Pytania prosimy przesyłać na adres: biurokarier@pw.edu.pl


NAWIĄZYWANIE RELACJI Z JEDNOSTKAMI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
online/bezpłatne

Służymy Państwu również pomocą w dotarciu do jednostek PW – wydziałowych i pozawydziałowych, a także w nawiązaniu kontaktu z wybranymi organizacjami studenckimi. W sposób ciągły poszukujemy mentorów, partnerów i sponsorów dla projektów studenckich.

Informacja o Wydziałach dostępna jest w katalogu promocyjno-informacyjnym o Uczelni: KATALOGI  oraz na stronie internetowej PW: WYDZIAŁY

Spis organizacji studenckich znajdziecie Państwo na stronie internetowej PW: KOŁA NAUKOWE

Podczas zgłoszenia zainteresowania współpracą z jednostkami PW prosimy podać zakres planowanej współpracy, co ułatwi nam określenie właściwego działu/biura/Wydziału odpowiedzialnego za daną tematykę/formę współpracy. Pytania prosimy przesyłać na adres: biurokarier@pw.edu.pl

 


Zapraszamy do współpracy i kontaktu z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej:

biurokarier@pw.edu.pl, 22 234 63 67

ul. Polna 50, V piętro, 00-644 Warszawa

 

Ważne informacje:

Rok akademicki 2021/2022 jest szczególny. Ze względu na zagrożenie wywołane COVID-19, ogłaszane na bieżąco decyzje władz centralnych oraz władz Politechniki Warszawskiej istnieje potrzeba elastycznego podejścia do ustaleń organizacyjnych dotyczących wydarzeń stacjonarnych (możliwa jest ich zamiana na wersje zdalne). Podobne sytuacje będą omawiane z każdym Pracodawcą indywidualnie. 

Podczas realizacji wydarzeń stacjonarnych Pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom z PW bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi władz centralnych i władz Politechniki Warszawskiej.

System pracy studentów wywołany stanem pandemii ogranicza również dostępne terminy w harmonogramie dodatkowych wydarzeń.