Wydziały PW, studenckie Koła Naukowe

Politechnika Warszawska to duża, złożona organizacja i społeczność studencka. Zachęcamy również do nawiązania współpracy z wybranymi jednostkami i organizacjami studenckimi.

Informacja o Wydziałach dostępna jest na stronie internetowej PW: WYDZIAŁY


Koła Naukowe - W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Informacje o Kołach Naukowych znajdują się na stronie internetowej PW: KOŁA NAUKOWE


Na poszczególnych Wydziałach wyznaczone są osoby odpowiedzialne za koordynację obszaru praktyk i staży.

* w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych Zarządzenie Rektora.

 

Wydziały i kontakty:

- Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Krzysztof Urbaniak

pok. 225A

tel.: 22 234 59 60

e-mail: Krzysztof.Urbaniak@pw.edu.pl

- Dziekanat - Praktyki

lic. Paulina Czeredys

pok. 207

tel.: 22 234 15 52

e-mail: Paulina.Czeredys@pw.edu.pl

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds Praktyk

dr inż. arch. Anita Orchowska

tel.: 22 234 44 98

e-mail: Anita.Orchowska@pw.edu.pl

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

dr inż. Piotr Wieciński

pok. 148A, Gmach Technologii Chemicznej PW

tel.: 22 234 76 72

e-mail: Piotr.Wiecinski@pw.edu.pl

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Zbigniew Gajo

pok. 224

tel. 22 234 74 80

e-mail: Zbigniew.Gajo@pw.edu.pl

 

 

- Prodziekan ds. studenckich

doc. dr inż. Wojciech Urbański

pok. 216, Gmach Główny PW

tel.: 22 234 50 98

e-mail: Wojciech.Urbanski@pw.edu.pl

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Automatyka i Robotyka

dr inż. Remigiusz Olesiński

pok. 402, Gmach Elektrotechniki kl. B

tel.: 22 234 79 45

e-mail: Remigiusz.Olesinski@pw.edu.pl

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Elektrotechnika

dr hab. inż. Paweł Piotrowski

pok. 240, Gmach Główny PW

tel.: 22 234 73 14, kom. 501845058

e-mail: Pawel.Piotrowski@pw.edu.pl

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku Informatyka

dr inż. Rafał Łopatka

pok. 518L, Gmach Elektrotechniki, kl. B

tel.: 22 234 54 33

e-mail: Rafal.Lopatka@pw.edu.pl

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kierunku Fizyka Techniczna

dr inż. Wioleta Ślubowska

pok. 708, Gmach Mechatroniki PW

tel.: 22 234 85 61

e-mail: Wioleta.Slubowska@pw.edu.pl

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk na kierunku Fotonika

dr inż. Piotr Sobotka

pok. 118, Gmach Fizyki PW

tel.: 22 234 72 62

e-mail: Piotr.Sobotka@pw.edu.pl

 

 

- Prodziekan ds. Studenckich

dr inż. Krzysztof Bakuła

pok. 48, Gmach Główny PW

tel.: 22 234 76 94

e-mail: dziekan.studenci.gik@pw.edu.pl

- Opiekun praktyki zawodowej - kierunek „Geodezja i Kartografia”

dr inż. Waldemar Odziemczyk

pok. 304, Gmach Główny PW

tel.: 22 234 72 99

e-mail: Waldemar.Odziemczyk@pw.edu.pl

- Opiekun praktyki zawodowej - kierunek „Gospodarka Przestrzenna”

dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina

pok. 339, Gmach Główny PW

tel.: 22 234 53 95

e-mail: Jolanta.Kwiatkowska@pw.edu.pl

- Opiekun praktyki zawodowej - kierunek „Geoinformatyka”

dr inż. Andrzej Głażewski

pok. 329, Gmach Główny PW

tel.: 22 234 60 41

e-mail: Andrzej.Glazewski@pw.edu.pl
 

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr hab. inż. Agnieszka Malesińska

pok. 434

tel.: 22 234 79 78

e-mail: Agnieszka.Malesinska@pw.edu.pl

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

prof. uczelni dr hab. inż. Paweł Sobieszuk

pok. 504

tel: 22 234 63 19

e-mail: Pawel.Sobieszuk@pw.edu.pl
 

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

mgr inż. Karol Chilmon

pok. 619

tel.: 22 234 56 73

e-mail: Karol.Chilmon@pw.edu.pl

- Pełnomocnik Dziekana ds. praktyki geodezyjnej

mgr inż. Krzysztof Wojciechowski

pok. 631

tel.: 22 234 64 66

e-mail: Krzysztof.Wojciechowski@pw.edu.pl

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni

pok. 21 (antresola), Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych, Gmach Aerodynamiki (MEiL)

tel.:  22 234 74 49

e-mail: Agnieszka.Jastrzebska@pw.edu.pl

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Łukasz Błaszczyk

pok. 417, Gmach MiNI

e-mail: Lukasz.Blaszczyk@pw.edu.pl

 

 

- Prodziekan ds studenckich

dr inż. Marta Poćwierz

pok. 128, Gmach Lotniczy

tel.:  22 234 60 38

e-mail: prodziekan.studenci.meil@pw.edu.pl

- Koordynatorzy praktyk - kierunek Lotnictwo i Kosmonautyka

dr inż. Wojciech Grendysa

pok. 200D, Gmach Lotniczy

tel. 22 234 57 78

email: Wojciech.Grendysa@pw.edu.pl

- Koordynatorzy praktyk - kierunek Automatyka i Robotyka

dr inż. Andrzej Chmielniak 

pok. 205, Gmach Lotniczy

tel.: 22 234 75 08

e-mail: Andrzej.Chmielniak@pw.edu.pl

- Koordynatorzy praktyk - kierunek Energetyka, Mechanika i Projektowanie Maszyn

dr inż. Jacek Szymczyk 

pok. 407 A, Gmach Instytutu Techniki Cieplnej

tel.: 22 234 52 85

e-mail: Jacek.Szymczyk@pw.edu.pl

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych

dr inż. Adam Zalewski

pok. 402, Gmach Stary Technologiczny

tel.: 22 234 86 16

e-mail: Adam.Zalewski@pw.edu.pl

- Opiekun praktyk w Zakładzie Technologii Poligraficznych

dr inż. Henryk Godlewski

pok. 211, Zakład Technologii Poligraficznych

tel.: 22 234 33 59

e-mail: Henryk.Godlewski@pw.edu.pl

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Jakub Wierciak

pok. 612, Gmach Mechatroniki

tel.: (22) 234 83 24

e-mail: Jakub.Wierciak@pw.edu.pl

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk studenckich
- Opiekun praktyk studenckich studia I stopnia - inżynierskie

dr inż. Paweł Wawrzyniak

pok. 2.8c, Gmach Samochodów i Ciągników,

tel.:22 234 86 71

e-mail: Pawel.Wawrzyniak@pw.edu.pl

- Opiekun praktyk studenckich studia I stopnia - magisterskie

Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych:

dr inż. Ireneusz Karkowiak, Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych 

pok. 0.11H, Gmach Samochodów i Ciągników

tel.: 22 234 87 88

e-mail: Ireneusz.Krakowiak@pw.edu.pl

Instytut Podstaw Budowy Maszyn:

dr inż. Radosław Nowak, Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych

pok. 4.1.11, Gmach Samochodów i Ciągników,

tel.: 22 234 87 72

e-mail: Radosław.Nowak@pw.edu.pl

 

 

- Pełnomocnik ds. Praktyk i Staży Studenckich

dr inż. Sylwia Bęczkowska

pok. 228, 

Gmach Nowej Kreślarni

tel.: 22 234 60 07

e-mail: Sylwia.Beczkowska@pw.edu.pl

- Opiekunowie praktyk na poszczególnych specjalnościach

https://www.wt.pw.edu.pl/Studenci/Praktyki-studenckie/Opiekunowie-praktyk

 

 

- Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk:

dr inż. Michael Jaksa

pok. 211

e-mail: Michal.Jaksa@pw.edu.pl

 

 

Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku

- Pełnomocnik Prorektora ds. praktyk studenckich

dr Katarzyna Osiecka

pok. 101, Gmach Główny

tel. 24 367 22 48

e-mail: Katarzyna.Osiecka@pw.edu.pl

- Pełnomocnicy Dyrektorów Instytutów ds. praktyk studenckich

Budownictwo

dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna

tel.: 24 367 21 45

e-mail: Anna.Krawczynska@pw.edu.pl

Inżynieria środowiska

dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska

tel.: 24 367 21 38

e-mail: Hanna.Bauman@pw.edu.pl

Mechanika i budowa maszyn

dr inż. Mariusz Szreder

tel.: 24 367 59 98

e-mail: Mariusz.Szreder@pw.edu.pl

Technologia chemiczna

dr inż. Dariusz Szychowski

tel.: 24 367 22 01

e-mail: Dariusz.Szychowski@pw.edu.pl

 

 

- Pełnomocnik Dyrektora KNEiS ds. Praktyk

dr Katarzyna Osiecka

tel.: 24 367 22 48

e-mail: Katarzyna.Osiecka@pw.edu.pl