• 14.12.2019
  • 09:00 - 09:15
Projekt ZMIANA
Coaching

Projekt ZMIANA

Jeśli zastanawiasz się jak pokierować swoim życiem, masz trudności w określeniu swojej ścieżki zawodowej, zastanawiasz się jaki tkwi w Tobie potencjał lub nie masz pomysłu jak zmotywować się do kolejnych działań - skorzystaj z indywidualnych sesji coachingowych w Biurze Karier!

Czym jest coaching?

„Coaching to metoda wspierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań”.

Izba Coachingu, www.izbacoachingu.com

 

Profesjonalnie przeprowadzony coaching może przyczynić się do:

  • osiągnięcia osobistych celów
  • zmiany nastawienia do problematycznej kwestii
  • podjęcia ważnej lub trudnej decyzji
  • odnalezienia swoich mocnych strony i odkrycia w sobie potencjału
  • przeanalizowania możliwości i znalezienia rozwiązania w trudnej sytuacji
  • szybszego i sprawniejszego zrealizowania trudnego zadania
  • zrealizowania czegoś ważnego, co ciągle jest odkładane na później

Sesje coachingowe mają charakter bezpłatny. Odbywają się w miejscu ustalonym z coachem, osobiście, poprzez telefon lub program skype .

Coaching jest PROCESEM – obejmuje 4 sesje indywidualne. Terminy sesji coachingowych ustalane są między coachem a coachee.

Jak możesz zacząć?

Zapisy (pierwszeństwo dla absolwentów i doktorantów PW) odbywają się za pośrednictwem platformy kariery Career Center.

Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie regulaminu dostępnego w Biurze Karier oraz odbycie rozmowy z koordynatorem Projektu (Ewą Kluczek-Woźniak) dotyczącej motywacji do uczestnictwa w sesjach coachingowych.

Koordynator projektu będzie indywidualnie kontaktował się z zainteresowanymi osobami.

* Zaproponowana data 14.12.2019 jest datą symboliczną.

Sesje będą prowadzone w czasie ustalonym między Coachee a Coachem.

 

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

Rejestracja na wydarzenie możliwa po zalogowaniu do platformy kariery Career Center.

 

Z kim będą prowadzone sesje coachingowe?: 

Iwona X Kunach  

Certyfikowany coach ICF ACC, trener biznesu, zarządzania zmianą, FRIS®, Scrum Master

Członek ICF Mazowsze

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła podczas współpracy z firmami korporacyjnymi z branży telekomunikacyjnej (Xerox, Netia, Orange, UPC) w zakresie zarządzania projektami i produktami, sprzedaży i szkoleń. W ramach pracy jako trener realizuje wiele projektów coachingowych indywidualnych i grupowych, szkolenia w zakresie wzrostu efektywności osobistej, skutecznej i efektywnej komunikacji, rozwoju umiejętności interpersonalnych i liderskich, rozwoju biznesu, budowania relacji pomiędzy zespołami. Współpracuje z Fundacją YBP (Youth Business Poland) w roli mentora, gdzie jej celem jest wsparcie przedsiębiorców w budowaniu kompetencji liderskich oraz interpersonalnych.

Iwona podczas szkoleń łączy swoje doświadczenie zawodowe z rolą trenera, mentora i coacha, dzięki temu znacznie skuteczniej pomaga klientom, lepiej rozumieć ich wyzwania, dobiera efektywniejsze metody pracy, potrafi szybciej dotrzeć do sedna problemu

Najważniejsze dla Iwony jest ZADOWOLENIE klienta i efektywność osiągania przez niego celów. W pracy kieruje się otwartością na ludzi, umiejętnością wywierania wpływu i motywowania. Szukając swojej drogi, w której jeszcze bardziej realizuje siebie, odkryła coaching, który stał się spełnieniem jej pasji, poszukiwania w człowieku jego potencjału, motywacji, wsparcia w osiąganiu celów. Taka praca daje jej ogromne poczucie satysfakcji i samorealizacji, dzięki czemu jest bardzo efektywna.

 

Joanna Frankiewicz - Coach w trakcie akredytacji oraz studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha SGH, członek wspierający ICF Mazowsze, certyfikowany trener metody Points of You. W pracy bazuje na modelu Coachwise. Osiąganie przez klientów swoich celów jest dla Joanny źródłem największej satysfakcji.

Coaching sessions in English are available.

 

Izabella Staniszewska - Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: socjologia. Ukończyła Podyplomowe Studia Coachingu w Szkole Głównej Handlowej oraz w trakcie Akademii Profesjonalnego Coacha na tej samej Uczelni. Coachingiem interesuje się od kilku lat. Obecnie w trakcie przygotowań (się) do Certyfikatu International Coach Federation. Pasją Izabelli jest wspieranie ludzi w rozwoju. Zawodowo Menadżer Zespołu w Administracji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Lokalizacja

Polna 50

Dane kontaktowe